Uganda
 
Akright City
Uganda
year: 2002
inhabitants:
Kakungulu Estate
Uganda
year: 2002
inhabitants:
Kampala
Uganda
year: 1913
inhabitants:
 

2017 - 2024 disclaimer