“Post65 erfgoed en duurzaamheid” - INTI - International New Town Institute


| | | | | | | |
“Post65 erfgoed en duurzaamheid”
Locatie: Haarlem

Tijdens deze bijeenkomst staat de verduurzaming en transformatie van het Post65 erfgoed centraal.
De bijeenkomst vindt plaats in Basisschool Molenwiek Dalton in Haarlem-Schalkwijk, een prijs-winnende renovatie en uitbreiding door architectenbureau Korth Tielens, als vervolg op het ontwerpend onderzoek van stichting Mevrouw Meijer.
Sloop-nieuwbouw of renovatie is een vraag die steeds opkomt bij de verduurzaming van het Post65 gebouwbestand. Volgens welke criteria kan deze afweging gemaakt worden? En hoe kan verduurzaming plaatsvinden bij Post65 erfgoed zonder de eventuele architectonische kwaliteiten te vernielen?

- Wilma Kempinga van Mevrouw Meijer, projectleider van de transformatie van de School (https://www.mevrouwmeijer.nu/)
- Marcel Barzilay, architect, onderzoeker Post65 experimentele woningbouw 1968-1980 (https://www.experimentelewoningbouw.nl/)
- Like Bijlsma, onderzoeker, Plan Bureau voor de Leefomgeving, sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (https://www.pbl.nl/)