“Gemeentelijk Beleid voor Post65 erfgoed” - INTI - International New Town Institute


| | | | | | | |
“Gemeentelijk Beleid voor Post65 erfgoed”
Locatie: Rotterdam of Almere

Aan de orde komt hoe gemeenten omgaan om met Post65 gebouwen en stadsdelen in het licht van behoud en transformatie. Hoe vestigt de gemeente aandacht op deze generatie erfgoed en maakt ze het denken erover toegankelijk voor bewoners en geïnteresseerden? Is er beleid geformuleerd m.b.t. Post65 erfgoed? Hoe is dit beleid verankerd in de omgevingsvisie die elke gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet moet formuleren?

Ervaringen worden gedeeld met vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties:

- Bureau Monumenten Rotterdam
- Ariadne Onclin, beleidsadviseur Monumenten, gemeente Almere
- Bettina van Santen, gemeente Utrecht, werkgroep Post65, Federatie Grote Monumentengemeenten
- Jouke van der Werf, gemeente Amsterdam