New Town Labs - INTI - International New Town Institute
New Town Labs

Wandelende moeders in de Bossenbuurt (1975-1980) (Bron: Stadsarchief Zoetermeer)
Wandelende moeders in de Bossenbuurt (1975-1980) (Bron: Stadsarchief Zoetermeer)
Wandelende moeders in de Bossenbuurt (1975-1980) (Bron: Stadsarchief Zoetermeer)

A New Town Lab is a compact, intensive research-by-design workshop with leading Dutch landscape and urban designers, architectural historians and architects linked to local urban planners, designers and policy makers. Over a period of 3-5 days, a team will generate solutions to the urgent issues of a New Town.

(Voor Nederlands zie hieronder)

>>Zoetermeer
From 7-9 May 2019, a New Town Lab on heritage and transformation was held in Zoetermeer on the Meerzicht district (click here for the pdf (8Mb)). According to a five-step method, in which the existing and potential qualities were named as starting point and inspiration for the issues and ambitions, projects were formulated that could be an engine for the transformation process. Zoetermeer has embraced the results and feels challenged to continue with them.

>>Rotterdam East
Rotterdam has a major task until 2040 to build at least 50,000 more homes. The city council has opted to build these houses as much as possible in the existing city, linked to good public transport. From 21-24 September 2020 a New Town Lab was organised to look at the opportunities this task may offer to improve the existing 1960s modernist neighbourhoods in the east of Rotterdam. The multidisciplinary team came up with alternative suggestions how to design for a future oriented mobility, climate adaptivity and housing and working program. The results of the three day workshop can be seen here (20Mb).

- - - - - - - - -

Een New Town Lab is een compacte, intensieve research-by-design workshop met vooraanstaande Nederlandse landschaps- en stedenbouw ontwerpers, architectuurhistorici en architecten gekoppeld aan lokale stedenbouwkundigen, ontwerpers en beleidsmakers. In een periode van 3-5 dagen worden in teamverband oplossingen gegenereerd voor de urgente vraagstukken van een New Town.

>>Zoetermeer
Van 7-9 mei 2019 werd een New Town Lab rond erfgoed en transformatie gehouden in Zoetermeer over het stadsdeel Meerzicht (klik hier voor de pdf (8Mb)). Volgens een vijf stappen methode, waarbij de bestaande en potentiele kwaliteiten als dragers en inspiratie voor de vraagstukken en ambities zijn benoemd, zijn projecten geformuleerd die een motor kunnen zijn voor het transformatieproces. Zoetermeer heeft de resultaten omarmd en voelt zich uitgedaagd om ermee verder te gaan.

>>Rotterdam Oost
Rotterdam heeft tot 2040 een grote opgave om nog minstens 50.000 woningen te bouwen. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze woningen zoveel mogelijk in de bestaande stad te bouwen, gekoppeld aan goed openbaar vervoer. Van 21-24 september 2020 werd een New Town Lab georganiseerd om te kijken naar de mogelijkheden die deze opgave biedt om de bestaande modernistische wijken uit de jaren zestig in het oosten van Rotterdam te verbeteren. Het multidisciplinaire team kwam met alternatieve suggesties voor het ontwerpen van een toekomstgericht mobiliteits-, klimaatadaptiviteits- en woon- en werkprogramma. De resultaten van de driedaagse workshop zijn hier (20Mb) te zien.