Een onvoltooid project - deel 2
15 kansen voor onze Groeikernen
Dit boekje is onderdeel van het doorlopende programma “Een onvoltooid project”, waarin het International New Town Institute de Groeikernen in Nederland onderzoekt, adviseert en van toekomstbeelden en scenario’s voorziet. Eerder verscheen het essay “Over de Toekomst van onze Groeikernen”.
Een onvoltooid project
Michelle Provoost
Over de toekomst van onze Groeikernen
Wie aan de Nederlandse steden denkt, denkt allereerst aan de bekende historische steden in de Randstad, daarna misschien nog aan Groningen, Zwolle of Maastricht, maar niet veel mensen zullen de ‘Groeikernen’ of ‘Overloopsteden’, zoals Almere, Purmerend of Zoetermeer als echte steden beschouwen. Het zijn ook geen steden waar je als buitenstaander vaak zult komen. Toch valt er heel wat te ontdekken in deze veronachtzaamde en versmade stadjes. Dit essay licht het ambitieuze ontstaan van de groeikernen toe, hun misgelopen potentie en laat zien waarom deze jonge steden aandacht en (...)
Lelystad
Cultuurhistorische verkenning
Over de planning van de Zuiderzeepolders in het algemeen en die van Lelystad in het bijzonder zijn vele studies en publicaties verschenen. Alleen al in de bibliotheek van het International New Town Institute zijn vele meters plank gevuld met boeken over Flevoland en Lelystad. In deze cultuurhistorische verkenning, gemaakt in opdracht van de gemeente Lelystad, wordt echter voor het eerst uitvoerig onderzoek gepubliceerd naar de uitvoering van de stad, haar architectuur en groengebieden. Met als doel om in de toekomst bij de noodzakelijke vernieuwing van de stad een beredeneerde en (...)
Groeikern Purmerend
Cultuurhistorische verkenning van de uitbreidingswijken 1945-1990
Dit rapport bestaat uit een inleiding waarin de nationale context en de beleidsmatige achtergrond van de naoorlogse ontwikkeling van Purmerend wordt beschreven. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de Nederlandse stedenbouw en architectuur belicht voor zover ze van belang zijn om de Purmerendse wijken te begrijpen en analyseren. De inleiding dient ook om de verhalen en ideeën achter de achtereenvolgende wijken boven water te halen. Immers: de naoorlogse wijken zijn niet hetzelfde. Ze zijn elk gevormd door hun tijd; een weerspiegeling van de concepten en visies op architectuur, (...)
New Towns on the Cold War Frontier
It is a BOOK IN PROGRESS, initiated by Crimson Historians and Urbanists in cooperation with INTI. At this moment, some chapters are already available, each in itself the size of a book and independently readable. In due time there will be more chapters, added one by one. Eventually, the book will be printed in one volume of about 1800 pages. But this will take a while and the authors and hopefully also the audience simply can’t wait that long. These are essays that are meant partake in the many discussions on urban planning especially in the developing world. Before taking the definitive (...)
To Build a City in Africa
A History and a Manual
Africa has become the world’s fastest urbanising continent. This urbanisation is a huge challenge in areas with fragile institutional frameworks and chronic poverty. Existing cities often become overcrowded and congested. In response to this, both state and private developers increasingly see a market for New Towns – comprehensively planned, mixed-use urban developments on greenfield sites. To illustrate the extent of this phenomenon, the authors calculate that if all the New Towns in Africa that were announced by 2018 meet their targets, 77 million people in Africa (or nearly 10 percent (...)

• order the book at nai010 publishers
Vinexmensen
Vinexwijken vandaag en verder
Vinexmensen wonen in Vinexwijken – woonwijken die in de jaren negentig ontstonden als het resultaat van een geoliede planningsmachine en een onwrikbaar geloof in ruimtelijke ordening. Het zijn stadsuitbreidingen waar doorgaans met veel tevredenheid wordt gewoond. Maar hoe duurzaam is die tevredenheid? Vinexwijken zijn immers geen statisch gegeven. Als onderdeel van stedelijke netwerken worden ze beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen, veranderende bewonersprofielen en ideeën over gebruik.

• order the book at NAi Booksellers
Alamar
the New Town travel guides
Alamar is one of those New Towns which look remarkably familiar at first glance. An abundance of standardized walk-up flats, modernist social housing off 5-6 storeys of a similar kind that Western European New Towns excelled in during the 50s and 60s. Organized in neighborhood units, each with their set of shops, schools and services. A lot of open, green spaces in between and ample provision for cars and traffic.

• download the pdf (15Mb)


All Publications