New Town Roots
Arnold Reijndorp, Stefan Metaal, Iris van Huis, Saskia Naafs
Geboren en getogen Zoetermeerders over hun stad

In dit rapport is, op basis van een uitvoerig onderzoek bestaande uit een enquête, 30 uitvoerige open interviews en acht focusgroep-gesprekken, een beeld geschetst van Zoetermeer vanuit het gezichtspunt van de mensen die het meest met deze nieuwe stad hebben: degenen die er zijn opgegroeid en zich er nu zelfstandig hebben gevestigd. Om antwoord te krijgen op de vraag wat hen aantrekt in de stad en wat hen misschien toch doet besluiten om op termijn te vertrekken, zijn in de verwerking van het materiaal de push- en pull -factoren van Zoetermeer als nieuwe stad centraal gesteld.

The City Vision 2030, for Zoetermeer distinguishes nine specific challenges for the future. Within this list, embracing the younger population’s perspective is considered vital. This document reflects the future population structure, which is increasingly becoming that of a typical city. Over the coming years, the proportion of elderly will grow, while the proportion of youth will decrease. The latter is not
seen as merely the result of demographic factors. There is a suspicion that parts of the younger population have left the city because they are offered too few options in the fields of education, entertainment, culture, housing and meeting places.


New Town Roots, Zoetermeer: International New Town Institute, 2011. ISBN 9789079163007, Dutch edition Paperback, illustrated 108 pages. €12,50

New Town Roots is een uitgave van het International New Town Institute (INTI) en de Universiteit van Amsterdam - Han Lammersleerstoel.

Onderzoek en publicatie in opdracht van:
Gemeente Zoetermeer

Onderzoekers en auteurs:
Arnold Reijndorp Stefan Metaal Iris van Huis Saskia Naafs

Grafisch ontwerp:
Ewout Dorman, Gerard Hadders

© International New Town Institute (INTI), Universiteit van Amsterdam - Han Lammersleerstoel en auteurs, Almere 2011

ISBN 978-90-79163-00-7

• download the pdf (6Mb)
• read online (not available on Iphone or Ipad)