| | | | | | | |


Een onvoltooid project - deel 2
15 kansen voor onze Groeikernen

Dit boekje is onderdeel van het doorlopende programma “Een onvoltooid project”, waarin het International New Town Institute de Groeikernen in Nederland onderzoekt, adviseert en van toekomstbeelden en scenario’s voorziet. Eerder verscheen het essay “Over de Toekomst van onze Groeikernen”.

Spijkenisse, Zoetermeer en Purmerend zijn voormalige Groeikernen van inmiddels een halve eeuw oud. Terwijl de ambities uit de begintijd veelal nog niet zijn waargemaakt, dienen de eerste grootstedelijke ruimtelijke- sociale vraagstukken zich alweer aan. Met de gemeenten van deze Groeikernen en een team van ruimtelijke ontwerpers heeft INTI in de eerste maanden van 2022 drie New Town Labs georganiseerd, grotendeels gefinancierd vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een New Town Lab is een research-by-design workshop met een multidisciplinaire aanpak. Externe en lokale experts werken in vier dagen samen aan specifieke vraagstukken. Het doel van de Labs is om inspirerende, innovatieve en realistische strategieën te ontwikkelen en deze te implementeren in het stedelijke ontwikkelingsproces. De resultaten van de Labs zijn samengevat in dit boekje.

download de pdf (40Mb)

Zie ook het essay Een onvoltooid project op deze website
of de publicatie Een onvoltooid project.


januari 2023 | Nederlands | paperback | 22 x 29 cm | 176 pag. | geillustreerd

Voor het bestellen van deze publicatie kunt u een email sturen aan info@schoolforthecity.nl