Post65 Groeikernenkring 2020 - INTI - International New Town Institute
Post65 Groeikernenkring 2020

Raport:
Post65 Groeikernenkring 2020
(Pdf 18Mb)

De bijeenkomsten van de Post65 Groeikernenkring vonden in 2020 en januari 2021 vanwege de Coronamaatregelen online plaats. Het programma was als volgt:

>>“De waarde van Post65 architectuur en stedenbouw”
 6 oktober 2020, 14.00 – 17.00 uur
 Locatie: Rotterdam, INTI

Naar aanleiding van de reacties uit de Groeikernenkring hebben we ervoor gekozen in de eerste bijeenkomst een elementaire vraag te stellen: hebben de Post65 gebouwen (buurten, wijken, openbare ruimten) waarde? Waarom is het belangrijk deze generatie architectuur en stedenbouw als mogelijk erfgoed te beschouwen? Wat zijn de specifieke karakteristieken van dit erfgoed?
Een aantal experts zullen antwoord geven op deze vraag:

 Wijnand Galema, architectuurhistoricus, oprichter van de Post65 werkgroep in Rotterdam (http://www.wijnandgalema.nl/)
 Lidwine Spoormans, architect, PhD kandidaat TU Delft (Groeikernen) en oprichter Love 80s Architecture (http://www.love80sarchitecture.nl/)
 Anita Blom, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, projectleider Post65 (https://erfgoedmodernetijd.nl/gebruikers/anita-blom)


>> “Post65 erfgoed en duurzaamheid”
 17 november 2020, 14.00 – 17.00 uur
 Locatie: Haarlem

Tijdens deze bijeenkomst staat de verduurzaming en transformatie van het Post65 erfgoed centraal.
De bijeenkomst vindt plaats in Basisschool Molenwiek Dalton in Haarlem-Schalkwijk, een prijs-winnende renovatie en uitbreiding door architectenbureau Korth Tielens, als vervolg op het ontwerpend onderzoek van stichting Mevrouw Meijer.
Sloop-nieuwbouw of renovatie is een vraag die steeds opkomt bij de verduurzaming van het Post65 gebouwbestand. Volgens welke criteria kan deze afweging gemaakt worden? En hoe kan verduurzaming plaatsvinden bij Post65 erfgoed zonder de eventuele architectonische kwaliteiten te vernielen?

 Wilma Kempinga van Mevrouw Meijer, projectleider van de transformatie van de School (https://www.mevrouwmeijer.nu/)
 Marcel Barzilay, architect, onderzoeker Post65 experimentele woningbouw 1968-1980 (https://www.experimentelewoningbouw.nl/)
 Like Bijlsma, onderzoeker, Plan Bureau voor de Leefomgeving, sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (https://www.pbl.nl/)


>> “Gemeentelijk Beleid voor Post65 erfgoed”
 19 januari 2021, 14.00 – 17.00 uur
 Locatie: Rotterdam of Almere

Aan de orde komt hoe gemeenten omgaan om met Post65 gebouwen en stadsdelen in het licht van behoud en transformatie. Hoe vestigt de gemeente aandacht op deze generatie erfgoed en maakt ze het denken erover toegankelijk voor bewoners en geïnteresseerden? Is er beleid geformuleerd m.b.t. Post65 erfgoed? Hoe is dit beleid verankerd in de omgevingsvisie die elke gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet moet formuleren?
Ervaringen worden gedeeld met vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties:

 Bureau Monumenten Rotterdam
 Ariadne Onclin, beleidsadviseur Monumenten, gemeente Almere
 Bettina van Santen, gemeente Utrecht, werkgroep Post65, Federatie Grote Monumentengemeenten
 Jouke van der Werf, gemeente Amsterdam