Een onvoltooid project - deel 2 - INTI - International New Town Institute
Een onvoltooid project - deel 2
15 kansen voor onze Groeikernen

Dit boek is onderdeel van een project van het International New Town Institute (INTI) over de toekomst van de Groeikernen in Nederland, getiteld ‘Een onvoltooid project’. Eerder verscheen het gelijknamige essay met daarin een analyse van de geschiedenis van de Groeikernen en hoe daarin aanknopingspunten te vinden zijn voor de toekomstige ontwikkeling.

Spijkenisse, Zoetermeer en Purmerend zijn voormalige Groeikernen van inmiddels een halve eeuw oud. Terwijl de ambities uit de begintijd veelal nog niet zijn waargemaakt, dienen de eerste grootstedelijke ruimtelijke- sociale vraagstukken zich alweer aan. Met de gemeenten van deze Groeikernen en een team van ruimtelijke ontwerpers heeft INTI in de eerste maanden van 2022 drie New Town Labs georganiseerd, grotendeels gefinancierd vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een New Town Lab is een research-by-design workshop met een multidisciplinaire aanpak. Externe en lokale experts werken in vier dagen samen aan specifieke vraagstukken. Het doel van de Labs is om inspirerende, innovatieve en realistische strategieën te ontwikkelen en deze te implementeren in het stedelijke ontwikkelingsproces. De resultaten van de Labs zijn samengevat in dit boekje.

download de pdf (40Mb)