| | | | | | | |

Dutch New Towns

In the Netherlands, almost two million people live in New Towns built mostly in the 1970s. How can these planned cities adjust to present needs, strengthen their identities and become better places to live? More...

New Towns on the Cold War Frontier is a history of New Towns worldwide, built during the political turmoil of the Cold War period. More...


New Towns have always been places characterized by migration: by definition, they have no 'original' inhabitants - every resident is a migrant. As such, New Towns are the prototypical 'Arrival Cities'. More...

International New Town Day 2021
At the start of INTI (only 11 years ago) there seemed to be little relevance to study nearby European New Towns. Many of you might have joined the programmes we organised, addressing New Town (...)
* * * * *


Taking Back Housing!
On the 16th of October, we co-hosted the international symposium Taking Back Housing! together with the Independent School for the City. During the online symposium, speakers from the Netherlands (...)
* * * * *


Michelle Provoost wins Rotterdam Maaskant Award
The International New Town Institute is ecstatically happy but not at all surprised that our Director Michelle Provoost is this year’s laureate of the biannual Rotterdam Maaskant Award. Every (...)
* * * * *
Groeikern Purmerend
Cultuurhistorische verkenning van de uitbreidingswijken 1945-1990

Dit rapport bestaat uit een inleiding waarin de nationale context en de beleidsmatige achtergrond van de naoorlogse ontwikkeling van Purmerend wordt beschreven. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de Nederlandse stedenbouw en architectuur belicht voor zover ze van belang zijn om de Purmerendse wijken te begrijpen en analyseren.
De inleiding dient ook om de verhalen en ideeën achter de achtereenvolgende wijken boven water te halen. Immers: de naoorlogse wijken zijn niet hetzelfde. Ze zijn elk gevormd door hun tijd; een weerspiegeling van de concepten en visies op architectuur, stedenbouw en de samenleving in verschillende perioden, maar ook van prozaïscher factoren als beleid, politiek en financiën. In Purmerend is vanaf de jaren vijftig in elk decennium wel een uitbreidingswijk van formaat gerealiseerd en dat heeft geleid tot een zuivere staalkaart van opeenvolgende stedenbouwkundige ontwerpen, waarbij elke wijk typerend is voor een bepaald gedachtengoed. Deze staalkaart werd grotendeels door twee externe bureaus tot stand gebracht: dat van Wieger Bruin en vervolgens dat van Fred Zandvoort. De wijken ontwikkelden zich van traditionalistisch, naar modernistisch en puur kwantitatief, naar laagbouw en afwisseling, naar recreatief-stedelijk. De inleiding beschrijft de achtergronden van deze ontwikkelingen.

article by Simone Rots
The Squatted New Town, Modern Movement meets Self-organisation in Venezuela
On the 6th of January 2021 Simone Rots defended her PhD research “The Squatted New Town, Modern Movement meets Self-organisation in Venezuela” at Delft, University of Technology. She has completed this research at the Department of Urbanism of the Faculty of Architecture, with Han Meyer as promotor, Remon Rooij as (...)


article by Linda Vlassenrood
Dalang Fever 3.
Data to Control or to Empower?

Het Nieuwe Instituut and the International New Town Institute (INTI) joined forces for the participatory research project Dalang Fever 3. How Data Can Empower a Migrant Society. The project aims to understand the desires and needs of the migrant workers of Dalang, a rapidly transforming area on the outskirts of (...)


Article by Sascha Herfkens
Utopian Radicalism - Providing radical alternatives to the ‘top-down’ planning of New Towns of the past.
On October 3th a symposium was organised in the British New Town Milton Keynes titled Utopian Radicalism, curated by INTI. The symposium was part of A Festival of Creative Urban Living which took place from October 26 to November 13. Examples of inspiring and experimental projects organised or initiated by (...)

The New New Towns program is dedicated to improving the urban and social quality of a selection of exceptional New Towns and planned communities in transition. More...